13Tháng 9

Xe sang BMW 520i lên thảm kem tông suyệt tông nội thất !

Quản Trị thảm sàn 6d bmw 520i, tham san bmw 520i, thảm sàn da bmw 520i Thảm sàn da cao cấp

BMW 520i Anh khách Vip đặt bộ sàn da mẫu cao cấp nhất , màu kem tông xuyệt tông với nội thất,  khẳng định đẳng cấp xe sang .