06Tháng 5

Mazda CX8 sánh đôi cùng 3M Auto FILM USA

Quản Trị crystalline, mazda cx8 dán phim 3m Chuyên Mục Khác, Phim cách nhiệt, Sản phẩm

ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CHÍNH THỨC PHIM CÁCH NHIỆT 3M tạị Cần Thơ A: Ưu điểm: Phim cách nhiệt 3M chính hãng * Loại bỏ đến 70% tổng năng lượng mặt trời, 97% tia hồng ngoại. * Ngăn chặn 99,9% tia UV (tia tử ngoại) – được công nhận bởi Tổ Chức Chống Ung Thư […]